Co je Norbekovova metoda? Pozitivní změna na těle i duchu, osobní růst, zdraví, lepší vztahy i finance jako výsledek – podle toho, co bylo cílem. Vůle změnit své myšlení a překonat vlastní pohodlnost, jednoduchá a pravidelná fyzická cvičení i účinné meditační a vizualizační techniky. Filozofie učení, vhodného pro všechny, vychází z tisíciletími prověřených praktik a vědomostí vycházející z tzv. súfijské medicíny a dalších starých orientálních nauk, které byly přizpůsobeny rytmu a životu moderního člověka

Norbekovova metoda jako klíč k sobě samému

Zde máte možnost dozvědět se podrobnosti o metodě, díky které získalo své zdraví více než 9 miliónů lidí na celém světě. Všichni tito lidé mohli s pomocí na první pohled jednoduchých cvičení získat ostrý zrak, zbavit se mnoha chronických nemocí a posílit víru v sebe sama a svou budoucnost...

Mnozí z těchto lidí radikálně změnili svůj život a dosáhli cílů, o kterých se jim dříve ani nesnilo.

A bez ohledu na to kolik je vám nyní let, praxe ukazuje, že obnovení zdraví je možné v každém věku. Nicméně je pravdou, že bude třeba použít nevelkého úsilí i z vaší strany, jak se říká - bez práce nejsou koláče.

Nepracujeme s každým - lidé, kteří nejsou schopni ani hnout prstem pro milovaného člověka, těžko dosáhnou pozitivních výsledků. A jsme opravdu rádi, že vy jste silná osobnost, která chce změnit svůj život k lepšímu, jinak bychom se ani nemohli setkat zde, na stránkách našeho webu. Více o mětodě


Učebně-ozdravný kurz -1. stupeň - Jak se zbavit brýlí a obnovit zdraví

CÍL KURZU

Zvládnout dovednosti léčení sebe sama a sebeovládání svého těla, které jsou v člověku založeny samotnou přírodou. Moudrost východu, přizpůsobená evropskému chápání, vám může prozradit možnosti a dát vám nástroje potřebné k dosažení požadovaného výsledku. Více zde

Učebně-Ozdravný Kurz - 2. stupeň

CÍLE KURZU

 • Rozvíjet znalosti zdravého životního stylu, jako nedílnou součást zdraví, úspěchu a štěstí.
 • Posílit imunitní systém.
 • Obnovit fyzickou kondici a životní vitalitu.
 • Rozvíjet dovednost ovládání emocí a stresu.
 • Rozvíjet charakterové rysy, které vedou k vůdcovství, úspěchu, zdraví a naplnění.
 • Rozvíjet dovednosti stanovení si a dosahování cílů.
 • Zlepšit kvalitu života.

Více zde 

Trénink Intuice 

 • aby se intuice odhalila, je nutné zvednout úroveň své citlivosti. Například, u tvůrčích lidí intuice funguje velice dobře. Pro zvýšení citlivosti existují speciální cvičení, například, mnoho-úrovňová "Oktáva", základem které je práce s meridiány těla.
 • pro rozvoj intuice, se musíme naučit rozlišovat lež od pravdy. K tomu se využívá trénink s kartami.
 • oprostit se od zbytečných emocí a trápení. Toho dosáhneme pomoci speciálních cvičení jako očištění, odpouštění a zbavení se strachu.
 • umění vzít na sebe odpovědnost za přijeté rozhodnutí a zbavit se vlivu cizího názoru.

Více zde

Přihlaste se k odběru novinek: