Nejbližší Termíny Kurzů

Učebně-ozdravný kurz 1.stupeň v Bratislavě 

14.11.-22.11.2019

Kurz trvá 9 dnů po 4 hodiny denně od 17.00 do 21.00.

Lektorka - Dessislava Nikodimova.

Místo konání kurzu: bude upřesněno.

Cena kurzu: 250 eur.

Cena pouze prvního dne - 40 eur.

SPECIÁLNÍ SLEVA PRO VĚRNÉ

Absolventům učebně-ozdravných kurzů poskytneme slevu ve výši 50%
Pro absolventy ostatních kurzů bude sleva ve výši 20%

Pro studenty, důchodce a OZP - sleva 10%.

Učebně-ozdravný kurz 1.stupeň ve Vyškově 

25.11. - 3.12.2019

Kurz trvá 9 dnů po 4 hodiny denně od 13.00 do 17.00

Lektorka - Dessislava Nikodimova.

Místo konání kurzu: bude upřesněno.

Cena kurzu:  6 200 Kč.

Cena pouze prvního dne - 800 Kč.

SPECIÁLNÍ SLEVA PRO VĚRNÉ

Absolventům učebně-ozdravných kurzů poskytneme slevu ve výši 50%
Pro absolventy ostatních kurzů bude sleva ve výši 20%

Pro studenty, důchodce a OZP - sleva 10%.

První ozdravný kurz

Co pro vás znamená pojem "být zdravý"? Je to už dávno, kdy jste se tak naposledy cítili?
Zdraví - to je radost z života. Je to stav, kdy není jasné kde přesně se nachází ten, či onen orgán, tak jasně a souvisle funguje tento systém - lidské tělo.

Když jste zdraví fyzicky i duševně - vaše nálada odpovídá veškerému bohatství příležitostí duše zdravého člověka, kterého nedusí závist, zlost, sobectví. Život je nádherný - bez ohledu na věk. Postoj je v souladu s okolním světem a přírodou. Okolo vás se vytváří zvláštní atmosféra: jsou přitahovány pozitivní události a jsou přitahování pozitivní lidé, lehce nacházíte řešení libovolných problémů.

Cíl kurzu:

Zvládnout dovednosti léčení sebe sama a sebeovládání svého těla, které jsou v člověku založeny samotnou přírodou. Moudrost východu, přizpůsobená evropskému chápání, vám může prozradit možnosti a dát vám nástroje potřebné k dosažení požadovaného výsledku.

Po absolvování kurzu budete schopni:

 • obnovit fyzické a psycho - emocionální zdraví,
 • zvýšit efektivitu a zlepšit úroveň osobní úspěšnosti,
 • zvládnut techniky samostudia, natrénovat dovednosti a jejich použití v praxi,
 • zlepšit vztahy s okolním světem i se sebou samým.

Program kurzu:

 • Obnova fyzického a duševního zdraví
 • Obnovení zraku
 • Posílení imunitního systému a dalších životně důležitých systémů lidského organismu
 • Spuštění procesu zrychlené regeneraci tkání, a v důsledku toho omlazení člověka
 • Zlepšení zdraví, psychického stavu, celkové kondice a výkonu
 • Koučování dovednosti dosahovat a udržovat výsledky
 • Hlavní příčiny nemocí a typy zdravotních problémů
 • Překonaní svého strachu z nemoci nebo životních problémů
 • Psychologie vnímání okolního světa

Metoda akademika Norbekova zahrnuje 18 autorských technik a základních objevů v oblasti psychofyziologie. Nabízí deset způsobů, jak se zbavit nemoci :

 • Cvičení kloubů

 • Svalové cvičení

 • Trénink vůle

 • Trénink představivosti

 • Speciální cviky na posílení imunity

 • Gynekologické a urologické bezkontaktní automasáže

 • Odstranění vady pokožky (fyzické omlazení)

 • Trénink emocí

 • Obnoveni zraku

 • Obnovení sluchu

Učebně-ozdravný kurz 1.stupeň


14.11-22.11.2019 v Bratislavě
25.11. - 3.12.2019 ve Vyškově
   

* S úplnými informacemi o zpracování osobních údajů a s celým zněním souhlasů k jednotlivým účelům zpracování osobních údajů se můžete seznámit pod odkazem zde