Kurz Jak se Zbavit Brýlí a Obnovit Zdraví

 • O KURZU

  Co pro vás znamená pojem "být zdravý"? Je to už dávno, kdy jste se tak naposledy cítili?
  Zdraví - to je radost z života. Je to stav, kdy není jasné kde přesně se nachází ten, či onen orgán, tak jasně a souvisle funguje tento systém - lidské tělo.

  Když jste zdraví fyzicky i duševně - vaše nálada odpovídá veškerému bohatství příležitostí duše zdravého člověka, kterého nedusí závist, zlost, sobectví. Život je nádherný - bez ohledu na věk. Postoj je v souladu s okolním světem a přírodou. Okolo vás se vytváří zvláštní atmosféra: jsou přitahovány pozitivní události a jsou přitahování pozitivní lidé, lehce nacházíte řešení libovolných problémů.

  Cíl kurzu:

  Zvládnout dovednosti léčení sebe sama a sebeovládání svého těla, které jsou v člověku založeny samotnou přírodou. Moudrost východu, přizpůsobená evropskému chápání, vám může prozradit možnosti a dát vám nástroje potřebné k dosažení požadovaného výsledku.

  Po absolvování kurzu budete schopni:

  • obnovit fyzické a psýcho - emocionální zdraví,
  • zvýšit efektivitu a zlepšit úroveň osobní úspěšnosti,
  • zvládnut techniky samostudia, natrénovat dovednosti a jejich použití v praxi,
  • zlepšit vztahy s okolním světem i se sebou samým.

  Program kurzu:


  • Obnova fyzického a duševního zdraví

  • Obnovení zraku
  • Zlepšení stavu páteře a kloubů

  • Posílení imunitního systému a dalších životně důležitých systémů lidského organismu

  • Spuštění procesu zrychlené regeneraci tkání, a v důsledku toho omlazení člověka

  • Zlepšení zdraví, psychického stavu, celkové kondice a výkonu

  • Koučing dovednosti dosahovat a udržovat výsledky

  • Hlavní příčiny nemocí a typy zdravotních problémů

  • Překonaní svého strachu z nemoci nebo životních problémů

  • Psychologie vnímání okolního světa

Přihlásit se na kurz

ONLINE KURZ

1.-9.2.2023

Cena: 3500 Kč (142 eur)
Pro absolventy ozdravných kurzů 2900 Kč (118 eur)

Přístup k záznamu na 2 měsíce.

Kurz bude probíhat na platformě programu Zoom

Plná podpora lektorek.

* S úplnými informacemi o zpracování osobních údajů a s celým zněním souhlasů k jednotlivým účelům zpracování osobních údajů se můžete seznámit pod odkazem zde

* * Storno podmínky: při zrušení účasti méně než 7 dní před zahájením kurzu se záloha (kurzovné) nevrací. Při zrušení účasti méně než 15 dní před zahájením kurzu se záloha (kurzovné) vrací ve výši 50%. Zálohu nebo kurzovné se dá přenést na jinou osobu.