Kurz Sila ženské přirozenosti

V každém sféře života existují 4 úrovně harmonie: intelektuální, emocionální, fyzická a duchovní. Všechno, co v životě děláme je na té nebo jiném úrovni.
Zajímavé je, že harmonie u žen se vytváří jinak, než u mužů. Ženskost se může projevovat na všech úrovních, ale také se nemusí projevovat vůbec.
Sila ženskosti je v její integritě, pokud je rozvinuta ve všech čtyřech směrech.

Fyzická úroveň:
-cit svého těla
-hormonální zdraví
-peče o své tělo
-zevnějšek.

Intelektuální:
-ženské myšlení
-nasměrování své síly na ženské činnosti
-umění stát se moudrou.

Emocionální:
-přijetí své emocionální přírody
-vztahy s okolím
-tvůrčí činnost.

Duchovní:
-mít na zřeteli, že jsi duše
-mít své poslání.


Rozvinutí ženskosti na všech úrovních umožňuje ženě ucítit svou celistvost a vnitřní harmonii.
Protože pouze v tomto případě se nevyhýbá svému vnitřnímu božskému poslání a nasleduje ji.
Tento kurz je věnován objevování ženské energie a její využití. .
Vzhledově je tento kurz jednoduchý ale vyžadující sílu vůle, je naplněný překvapeními a vzrušujícími objevy.

Trénink, který pomůže:

  • probudit a vnímat ženskou energii
  • obnovit tok tělních tekutin
  • odstranit gynekologické obtíže
  • dodat vztahu s mužem nový impuls a svěžest.

Rozhovor s Džever Axeitovou o ženském kurzu

1. Pro koho je tento kurz určen.

Kurz je pro všechny ženy bez rozdílu věku. Protože mít dostatek energie, chodit s rozzářenýma očima, radovat se a dělat radost svým blízkým, to si přeje každá žena. Pro ženu je přirozené být přitažlivou. Každá chce byt šťastná, milovaná, milující. Chce se realizovat v rodině i ve společnosti. Čím dříve pochopí svou ženskou podstatu, tím lépe.

Pokud v sobě žena objeví svou ženskou energii, žije v harmonii, spokojenosti a rovnováze. Neznamená to ale, že když tento stav jednou našla, je v něm stále. Je potřeba je udržovat, podporovat.

Na našem kurzu se praktikují techniky, které ženám umožní znovu najít a rozkrýt svoje ženství.

Žena je svou podstatou kouzelnice a ve své přirozenosti může snadno dosáhnout svých cílů a přáni.

2. Jsou tyto techniky složité? Je možné, aby ji byla schopna provádět každá žena? I ta, která se těmito technikami nikdy nezabývala?

Techniky jsou nejen jednoduché, ale jsou velice příjemné a jednoduše se dají vložit do denního režimu každé ženy. Také si je lehce zapamatujete.

Stejně jako je tomu na ostatních kurzech podle metody Norbekova, i na tomto kurzu se vyučuje komplexní přístup. Provádíme fyzická cvičení a techniky s použitím vizualizace, představ.

3. Jak často je potřeba cvičit? Je nutné si na to vyhradit zvláštní čas? A jak často je potřeba být ženou?

Některé techniky je samozřejmě potřeba opakovat, aby nám vešly do života a staly se jeho součástí. Některé se cvičí jen tak, pro radost, ty slouží k doplnění ženské energie. Například tanec. Stačí jen 5-10ti minutová improvizace.

Je nezbytné najít si čas pro sebe, pro sebe milovanou!

4. Jestliže žena dosáhla úspěchů ve své kariéře, má dostatek financí, proč potřebuje rozvíjet svou ženskost?

Současná společnost vnucuje ženě určitý způsob chování, který je spíš mužský. Takové ženy většinou nemají životního partnera nebo k sobě přitahují slabé muže. Jestliže tato žena potká silného muže, on ji vnímá jako svého konkurenta. To pak vyvolává konflikty a harmonie se vytrácí. Žena je málokdy v takovém vztahu spokojena. To přináší strádání a samozřejmě škodí zdraví.

5. Může být samotná žena šťastnou.

Ano, žena může a musí byt soběstačnou. Podstata ženy je ale v tom, aby uměla přijímat a dávat. Čím více dává, stará se, miluje, tím více otevírá svou ženskou podstatu.

Musí si ale umět najít zdroje síly i bez muže. Nečekejte, až se vdáte a manžel vás učiní šťastnou. Objevte to uvnitř sebe už teď. A to prací na sobě.

6. Potřebuje žena rodinu?

Žena má v první řadě zájem na tom, aby rodinné vztahy byly pevné.

Rodina, to je vzájemný růst. Muž pomáhá ženě, aby se otevřela, a žena pomáhá muži v jeho růstu. Spolu dokážou snadněji projít a ustát životní zkoušky.

Nesmíme zapomenout na to, že do rodiny také patří děti. Aby se dítě mohlo harmonicky rozvíjet, mělo by dostávat jemnou ženskou a silnou mužskou energii.

7. V současnosti je hodně osamělých mužů a žen. Páry se z nich ale nestávají.

Páry se stávají, když je plus a minus. Jestliže se žena chová více mužským způsobem, muž se vedle ní necítí být opravdovým mužem.

Milé ženy, dovolte silnější polovičce lidstva vás chránit, starat se o vás!

Muž podvědomě hledá právě takovou jemnou a něžnou, která to potřebuje.


ONLINE

19.-21.9.2022

Lektorka: Džever Axeitova

Kurz trvá 3 dny po 3 hodiny denně a začíná v 17.30.

Cena kurzu:  2500 Kč (102 eur).

Speciální cena pro absolventy našich kurzů - 2000 Kč (82 eur).

* S úplnými informacemi o zpracování osobních údajů a s celým zněním souhlasů k jednotlivým účelům zpracování osobních údajů se můžete seznámit pod odkazem zde

* * Storno podmínky: při zrušení účasti méně než 7 dní před zahájením kurzu se záloha (kurzovné) nevrací. Při zrušení účasti méně než 14 dní před zahájením kurzu se záloha (kurzovné) vrací ve výši 50%. Zálohu nebo kurzovné se dá přenést na jinou osobu.