Energeticko-Informační Bezpečnost Slovanského Světa. Ivaško A.

Kniha odhaluje techniky bezpečnosti práce s libovolným Duchovním Poznáním, včetně Dědictví Předků. Autor shromáždil a přepracoval zkušenost Slovanského světa, včetně té bolestivé. Rozebral hlavní chyby a jejich psychologické, sociální a energetické předpoklady, příčiny, důsledky a řešení. Kniha také zobrazuje otázky Dávné i současné Magie prizmatem techniky bezpečnosti. V tomto příběhu pro sebe čtenář odhalí základy samostatné práce s informací, a to přispěje ke zlepšení jeho schopnosti sebevzdělávání i syntézy Duchovních Učení. Kniha je určená čtenářům, kteří mají zájem o Duchovní růst, o kvalitní pozvednutí Slovanského světa, znovuzrození Rusi, a pro ty, kteří jsou ochotni vynaložit k tomu své úsilí.

Nakladatel: Mozaika H&S

Dostupnost: Skladem

Poštovné: 80 Kč (dobírka +60 Kč).

200,00 Kč 299,00 Kč