Dětský kurz

Každé dítě, během vývoje, prodělává velké fyziologické změny. Mění se procesy, spojené s výukou: paměť, koncentrace pozornosti, rozvoj nových návyků, logické uvažování a představivost. Kromě toho, dítě poznává sebe, mění svůj vztah k okolí, seznamuje se s novými trápeními!
Ve mládi probíhají důležité psychické změny, které formují nové zvyky, povahu a rysy charakteru. V průběhu vyučování, může dítě svobodně a aktivně odhalit své schopnosti!
Ale může to být i naopak. Dítě se okolnímu dění brání a uzavírá se do sebe. Všechno záleží na okolí, porozumění ze stany dospělých a domácí atmosféře!
Právě proto jsou naše kurzy koncipovány na pomoc každému dítěti, na získávání vnitřního klidu, rovnováhy. Vnitřní klid má vliv na plynulý rozvoj nových praktických návyků a překonávání vzniklých problémů.

Kurz je určen pro všechny děti ve věkovém rozmezí 6-13 let.

Výsledkem tréninku je:

 • formování správného držení těla;
 • odstranění stresových situací a vnitřního napětí,
 • hluboká vnitřní jistota a touha něco vykonat;
 • zlepšování zraku, sluchu;
 • zvyšování imunity,
 • normalizace činnosti vnitřních orgánů, zlepšení celkového stavu organizmu;
 • odstranění psychických příčin nemocí;
 • zvýšení práceschopnosti;
 • zlepšení koncentrace;
 • děti se stává pozitivními, otevřenými a cílevědomými;
 • zlepšení komunikačních návyků, vztahu k sobě samému, sebehodnocení, umění postarat se o sebe, o zdraví;
 • zlepšení rodinného mikroklimatu, naplnění domu láskou, pohodou, porozuměním a vzájemnou podporou!

Příjemné radostné prostředí! Hodně her, humoru, smíchu. Na kurz zveme také rodiče, uzdravovat se s spolu s dětmi je velice snadné!

Kurz trvá 6 dnů po 2,5 - 3 hodinách denně.

Lektorka: Maria Chavdarová.

Storno podmínky: při zrušení účasti méně než 14 dní před zahájením kurzu se záloha (kurzovné) nevrací. Při zrušení účasti méně než 30 dní před zahájením kurzu se záloha (kurzovné) vrací ve výši 50%. Zálohu nebo kurzovné se dá přenést na jinou osobu.

Dětský ozdravný kurz v Praze

21.1.-26.1.2020

Cena kurzu je 4000 Kč

Pro sourozence - 7000 Kč. Ditě s doprovodem - 6000 Kč.

Cena pro rodinu s dětmi (1 dospěly a 2 dětí) - 8800 Kč.

Místo konání kurzu: Máchova 7, Praha-Vinohrady.

Dospěle (doprovod) taky budou cvičit a mít výsledky!

Lektorka: Maria Chavdarová